Friday, 28 October 2011

"You don't take pictures, you make it!" - Ansel Adams

I like to see pictures for it reflects how how the photographer see his (her) world and the art in presenting a tory to his(her) audience. What would you like to say about it?

Gambar yang menarik merupakan hasil daripada daya kreativiti, teknik penggambaran dan gaya komposisi yang tersediri seseorang juru fotografi. Jurufoto yang berlainan akan membuat interpretasi dan portrait yang berlaina walaupun berfokus kepada subjek yang sama! MINAT merupakan kunci kejayaan.

Blog ini bertujuan membincangkan teknik penggambaran dan penyuntingan foto, kami mengalu-alukan penglibatan anda untuk berkongsi idea dan maklumat.